Avís legal

Queden reservats tots els drets de la propietat industrial i intel·lectual, de la informació i imatges contingudes en aquestes pàgines.

 

Queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial i per qualsevol mitjà, del contingut d’aquest web sense autorització prèvia i per escrit d’ISAPHONE, S.A.

 

Les dades personals facilitades de forma voluntària a aquesta web s’inclouran en una base de dades que es conservarà a ISAPHONE, S.A. de forma confidencial i d’acord amb les disposicions contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, reguladora del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria. En qualsevol moment us podeu adreçar a nosaltres per consultar, actualitzar, rectificar o cancel·lar aquestes dades, comunicant-ho per escrit a ISAPHONE, SA, c/ GORCS LLADÓ, 160 de BARBERÀ DEL VALLÈS.

 

Aquest web i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb allò establert a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.