Falsos sostres

Falsos sostres registrables

Plaques instal·lades sobre perfileria vista o oculta, que permet un ràpid desmuntatge alhora que possibilita l´accés a l’entramat interior i a les instal·lacions ocultes. Hi ha una gran diversitat d’opcions segons les necessitats.

Els falsos sostres metàl·lics ofereixen una gran varietat de formats i mides que permeten adaptar-se a diferents espais.

El resultat són sostres fàcils de manipular, d'alta durabilitat i que permeten la integració de totes les instal·lacions. Lames d'alumini, bandes d'acer, safates modulars, metall expandit i reixetes completen el ventall de solucions.

Des dels tradicionals falsos sostres desmuntables fins als dissenys més innovadors amb solucions discontínues o illots, els falsos sostres de fibres minerals donen resposta a les tendències arquitectòniques d'acústica, de disseny i de responsabilitat ecològica.

 

En zones nobles o allà on calgui un disseny exclusiu, la fusta pot jugar un paper important.

Acabats de fusta natural, melanines o lacats, amb suport estàndard, hidròfug o ignífug, i amb possibilitat de dissenys acústics per a un confort òptim.

Plaques acústiques d'encenalls de fusta afavoreixen la creació d'espais singulars amb una gran varietat de colors. Sostre Ideal per a locals que necessiten forta absorció acústica, com ara restaurants o sales de ball. També és un material ideal per instal.lar en zones exteriors cobertes.

Les sobrepressions degudes al vent i l'exposició a impactes exigeixen una instal·lació responsable amb estructures ben dissenyades.

Plaques de fibrociment, fenòliques i PYL amb el nucli reforçat ofereixen una major resistència als agents atmosfèrics i permeten acabats de qualitat.

Falsos sostres continus

FALSOS SOSTRES DE PLACA DE GUIX LAMINAT

 

Sostres continus amb placa guix laminat, suspesos sobre estructura interna, amb placa llisa o perforada.

 

El camp d’aplicació dels sostres falsos PYL abasta des dels habitatges, amb solucions que condicionen tèrmicament i acústicament, fins als locals comercials, naus industrials, i edificis en general, amb infinites possibilitats adaptables a la imatge corporativa.

 

Els sostres falsos PYL aporten solucions d’aïllament acústic i contra el foc, i les plaques perforades ofereixen un bon confort acústic i un disseny característic molt actual.

Necessita més informació?

Contacti amb nosaltres

Gorcs Lladó 160, nave 11
Barberà del Vallès
08210 Barcelona

+34 93 719 20 07

isaphone@isaphone.es