Protecció passiva contra el foc

Protecció passiva contra el foc

La protecció passiva contra el foc engloba tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyats per prevenir l´aparició d´un incendi, impedir-lo o endarrerir la propagació, i facilitar-ne finalment l´extinció.

Recobriment dels perfils metàl·lics amb plaques de guix laminat tipus F amb fibra de vidre a la massa del guix, o plaques de fibrosilicats. Aquests sistemes ofereixen altes resistències al foc amb gruixos uniformes i una execució dels treballs neta i ràpida, sense temps d'assecat.

Per delimitar els sectors dincendi es crearan divisions i compartimentacions utilitzant plaques de guix laminat tipus F o de fibrosilicats. Obtenim falsos sostres independents fins a una EI 120 i divisions EI fins a 240.

Hi ha diferents tipus de materials que conformen els panells que aïllen els conductes per garantir una bona ventilació i extracció de fums. Amb el sistema CONLIT de ROCKWOOL a base de llana de roca d'alta densitat o amb la placa de fibrosilicats FIREBOARD de KNAUF s'aconsegueixen EI certificades en conductes de xapa vertical i horitzontal. Amb les plaques PROMAT es formen conductes de ventilació de EI fins a 180 minuts.

Hi ha diferents productes certificats utilitzats en el segellat de pas de cables, tubs de PVC i safates de cables a parets i forjats. Els més habituals són els coixinets, que permet el desmuntatge per a reinstal·lacions, llana de roca d'alta densitat amb revestiment PROMASTOP, solució que permet adaptar-se al pas d'instal·lacions, collarets per a segellat de pas de tubs plàstics i escumes per al segellat de petits buits.

Necessita més informació?

Contacti amb nosaltres

Gorcs Lladó 160, nave 11
Barberà del Vallès
08210 Barcelona

+34 93 719 20 07

isaphone@isaphone.es