Hotel C31

Date
Category
Projectes

Més de 2.000 m2 d’envans i trasdossats amb placa guix laminat amb aïllant de llana de roca. Falsos sostres continus Ecophon Focus i vinílic.

Projecte realitzat a Castelldefels l’any 2022-2023.