Store CaixaBank Coliseum

Category
Projectes

Més de 500m2 de fals sostre continu amb placa guix laminat, Fals sostre Gyptone Quadre i Fals sostre perforat Rigiton. Tot això acompanyat d’envà i de redossat especial EI120, envans, calaixos i faixes perimetrals.

Projecte de rehabilitació de local a l´Eixample de Barcelona l´any 2018.